UKK

Tähän osioon keräämme kysymyksiä, joita ihmiset kristinuskosta yleensä kysyvät. Myös sinä voit lähettää kysymyksesi. Osoite näkyy osion lopussa. Lupaamme ainakin yrittää vastata kaikkiin kysymyksiin. Kysymykset julkaistaan nimettömänä. 

1) Loiko Jumala Saatanan?

Vastaus: 

Raamatun mukaan kolmiyhteinen Jumala (Isä, Poika ja Pyhä Henki) on ainoa asia joka on ollut aina olemassa. Jumalalla ei ole alkua, eikä loppua. Kaikki muut asiat ja olennot ovat täten seurausta siitä, että Jumala on päättänyt luoda asioita itsensä ympärille. Lisäksi kysymys ei ole kahdesta tasapuolisesta voimasta, vaan kaikkivaltiaasta Jumalasta ja rajallisesta, luodusta olennosta (vastaus kysymykseen 4. Saatana ei siis ole liian voimakas Jumalalle, tähän asiaan on löydettävä toinen selitys). Nämä perusasiat on hyvä pitää takaraivossa.

Kysymys on nyt aseteltu siten, että vastaus on kyllä ja ei. Vastaus on ”kyllä” siinä mielessä, että Saatana ei ole iankaikkinen kuten Jumala, koska Saatanalla on alku. Vastaus on ”ei” siinä mielessä, että Jumala ei koskaan luo mitään pahaa. Raamattu ilmoittaa Jumalan täydellisen hyvänä, täydellisen oikeudenmukaisena ja täydellisen rakastavana. Jumalan luonto tai luonne siis rajaa jo itsestään asioita, joita Jumala ei voi tehdä. Hän ei siis esimerkiksi voisi luoda Saarelan Jannea kettingillä piikkipensaaseen ja kiduttaa häntä miljoona vuotta huvikseen. Tämä on mahdotonta, koska se sotisi Jumalan luontoa vastaan. Hän ei voisi myöskään luoda täydellisen pahaa olentoa. Me pidämme kiinni siitä, että kaikki mitä Jumala on luonut, on luotu hyväksi. Luomiskertomuksessa (1. Moos. 1-2) tämä tulee toistuvasti esille.

Alan nyt tarkentamaan vastaustani. Raamattu ei juurikaan keskity enkelimaailmaan, sen alkuperään, eikä siellä tapahtuneisiin asioihin. Enkelimaailma oli kuitenkin luotu jo ennen kuin Jumala päätti luoda ihmisen. Yleisin selitys on se, että ennen kuin ihmiskunta lankesi pois Jumalan yhteydestä, enkelimaailmassa oli jo tapahtunut samantapainen kapina. En pidä tärkeänä lähteä pohtimaan tarkemmin Saatanan roolia ennen lankeemusta, mutta uskon siihen tulkintaan, että hän on ollut osa luotua enkelimaailmaa, ei jotain sen ulkopuolelta (tällaisesta Raamattu ei mielestäni puhu yhtään mitään). Niinpä Jumala loi olennon, josta tuli ”Saatana”, mutta hän ei ole voinut olla alkuaan tällainen, koska Jumala ei olisi luonut täydellisen pahaa olentoa.

Enkelimaailmalle ja ihmiskunnalle on annettu vapaa tahto. Tämä on syytä ottaa huomioon. Enkeleitä ja ihmisiä ei luotu roboteiksi, jotka seuraavat ennalta säädettyä ohjelmaa, vaan heille annettiin vapaa tahto valita, ollako Jumalalle uskollinen vai ei. Vapaasta tahdosta seuraa myös vastuu. Tämä on itseasiassa arkikokemuksemme, eli me toimimme tämän väitteen mukaisesti. Jos kello putoaa seinältä yhtäkkiä lattialle, en ala raivoamaan kellolle ”Mikä sua oikeen vaivaa! Koita ny teherä hommas äläkä pelleele!” Kello on vain ainetta ja se vain sattui putoamaan maahan. Se ei päättänyt pudota maahan. Jos kissa pudottaa kellon, en ala saarnaamaan sillekään, koska se pudotti sen vahingossa. Pienet lapset toimivat vielä ”vapaan tahdon rajan alapuolella” siinä mielessä, että me emme syyllistä heitäkään, kun he eivät vielä osaa toimia oikein. Jos kaverini sen sijaan tulee kylään kahville ja pudottaa kellon lattialle ja alkaa kaataa kirhahyllyjä, pidän häntä asiasta vastuussa. Tästä alamme siirtyä todelliseen kysymykseen. Ongelmamme ei ole se, loiko Jumala Saatanan vaan se, miten vapaalla tahdolla varustettu hyvä olento voi valita pahan?

Tästä asiasta olisi jonkin verran sanottavaa, mutta en pidä sitä nyt tässä kohden tärkeänä. Mielestäni riittää se johtopäätös, että vapaalla tahdolla varustettu olento voi vaapaasti valita ”väärin” ja hylätä Jumalan.

Yhden asian haluan vielä nostaa esiin. Rakkaus ja pahuus kasvavat toisiinsa nähden yhtä voimakkaasti. Jos minulla on 5€ seteli, voin tehdä sillä vain vähän hyvää (annan sen vaikka punaiselle ristille), mutta voin tehdä sillä myös vain vähän pahaa (kukaan ei tapa ketään 5€ palkkiosta). Jos minulla on sen sijaan 100, 000, 000€ voin tehdä sillä todella paljon hyvää, mutta samassa suhteessa myös todella paljon pahaa. Saatanalla, sellaiseksi kuin hänet luotiin, oli varmasti todella suuri kapasiteetti ilmaista rakkautta, enemmän kuin minulla. Hän oli siis ”100, 000, 000€ seteli”. Mutta tästä syystä hänestä saattoi tulla myös ”super-paha”, koska tämä kyky pätee peilikuvana myös pahaan.

2) Tiesikö Jumala, että Hän loi arkkivihollisensa?

Vastaus:

Jumalan ennaltatietämisestä on teologiassa eri koulukuntia ja vastaaminen riippuu näistä taustaoletuksista. En lähde kuitenkaan nyt pohtimaan näitä asioita tarkemmin, vaan vedän rautalankaversiona siitä lähtökodasta käsin, että Jumala tiesi ennalta miten asiassa tulisi käymään.

Lähden nyt tässä kysymyksessä liikkeelle aivan alusta. On olemassa vain kolmiyhteinen Jumala. Mitä vaihtoehtoja Hänellä ennen luomista oli?

1. Hän olisi voinut olla luomatta mitään.

2. Hän olisi voinut luoda maailman, kuitenkin ilman enkeleitä ja ihmisiä. Näin ollen ei olisi ollut vapaita ja vastuullisia olentoja laisinkaan.

3. Hän olisi voinut luoda enkeleitä ja ihmisiä, jotka olisivat ohjelmoitu toimimaan aina Jumalan tahdon mukaisesti. Heillä ei siis olisi ollut vastuuta, eivätkä he enää olisi enkeleitä ja ihmisiä sanojen varsinaisissa merkityksissä.

4. Hän olisi voinut luoda enkelit ja ihmiset vapaiksi ja vastuullisiksi olennoiksi, joilla olisi mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.

Me tiedämme, että Jumala valitsi vaihtoehdon 4. Syy oli varmasti se, että vain tässä vaihtoehdossa voi olla rakkautta. Ja rakkaus edellyttää vapautta. Koska Jumala on kolmen persoonan välinen täydellinen rakkaus, Hän halusi laajeentaa rakkauttaan koskemaan muitakin. Lyhyesti sanottuna: Jumala otti riskin! Luulen, että Jumala tiesi mitä tulisi tapahtumaan. Osa enkeleistä lankeaisi pois Hänen yhteydestään. Ensimmäiset ihmiset tulisivat myös lankeamaan. Mutta osa ihmisistä tulisi valitsemaan Jeesuksen pelastajakseen ja he päätyvät elämään iankaikkisesti Jumalan läsnäolossa.

Jumala tiesi tämän, mutta ei ollut yksinkertaisesti mahdollista tehdä vapaalla tahdolla varustettuja olentoja ja olla 100% varma, että kaikki haluaisivat jatkaa Jumalan kanssa hengaamista. Tämä ei ole loogisesti mahdollista. Tässä ei auta edes se, että Jumala on kaikkivaltias. Sana ”kaikkivaltias” ei tarkoita sitä, että Jumala pystyy tekemään loogisesti mahdottomia asioita, kuten pakottaa joku rakastamaan Häntä vapaasta tahdostaan. ”Pakko” ja ”rakkaus” sulkevat toisensa pois.

Niinpä henkilökohtaisesti vastaan kysymykseen kyllä, mutta samaan hengenvetoon muistutan, että tämä riski piti ottaa, jos halusi ymprärilleen joukon, jotka ovat päättäneet rakastaa Jumalaa.

Asiaa voisi pohtia meidän omasta tilanteesta käsinkin. Suomalaiset tietävät, että 50% avioliitoista päättyy eroon. Silti he ottavat riskin, koska he haluavat kokea rakkautta; siitä huolimatta, että kaikki voi ehkä päättyä kyyneliin ja eroon. Jumala teki juuri näin.

3) Miksi Jumala antaa Saatanan olla olemassa?

Vastaus:

Luulen, että vastaus tähän kysymykseen on Jumalan johdonmukaisuus. Tiedämme, että ihmiskuntaa ei tuhottu heti lankeemuksen hetkellä, vaikka he saivatkin rangaistuksen. Jumala ei edelleenkään tuhoa yksittäisiä ihmisiä heti kun he tekevät väärin. Muutenhan kukaan ei selviäisi autokouluun saakka! Valinnoillamme on seuraus, mutta Jumala ei tuhoa meitä heti kun valitsemme väärin. On kuitenkin tulossa päivä, jolloin Jumala vetää koko maailman tilille. Jokainen ihminen tulee tekemään tilin omasta elämästään. Ainoa keino pelastua on Jeesuksen kuolema meidän puolestamme ja sen vastaanottaminen.

Sama pätee Saatanan kohdalla. Raamattu ei tietysti puhu mitään siitä, että Saatana voisi pelastua ja liittyä seurakuntaan, mutta hänet tullaan eräänä päivänä tuhoamaan täysin. On vielä yksi tärkeä asia, mihin ei yleensä kiinnitetä huomiota. Kun Jumala loi ihmisen, ihminen sai hallita luontoa ja eläimiä ym. Saatana ei ollut millään tavalla ihmisen yläpuolella tai hallitsemassa häntä. Saatana sai suuren vallan itselleen, mutta tätä valtaa hän ei saanut Jumalalta – hän sai sen meiltä ihmisiltä. Ensimmäinen ihmispari lankesi Saatanan kiusaamana ja asiat muuttuivat perinpohjin.

Jumala siis antaa Saatanan olla olemassa, mutta sama pätee jokaikisen ihmisen kohdalla. Tämä ei kuitenkaan kestä loputtomiin.

4) Jos Saatana on liian voimakas Jumalalle niin mitä se kertoo Jumalasta?

Vastaus:

Kuten totesin edellä, näin ei ole asian laita. Jumala on kaikkivaltias, Saatana on luotu ja rajallinen olento.

5) Eikö ihmisten käännyttäminen ole väärin?

Vastaus:

Kysymyksessä tulee esiin se yleinen harhaluulo, että uskovaiset toimivat väärin yrittäessään käännyttää muita ihmisiä. Yleensähän tämä vastalause kohdistetaan juuri joihinkin uskonnollisiin liikkeisiin (ja harva kritisoi uusateistien parin vuoden takaista linja-automainoskampanjaa, jossa ihmisiä käännytettiin heidän näkemyksiinsä). Vastaus kysymykseen riippuu siitä, mihin ihmisiä ollaan käännyttämässä. Otan kaksi esimerkkiä.

Oletetaan. että tapaan metsässä joukon eksyneitä jurvalaisia suunnistajia, joilta on tuntikausia sitten loppunut juotava. Kaikki tietävät, että puolen kilometrin päässä on virta, josta voi juoda. Mutta minulla on repussa vesipulloja, joihin on kuitenkin suunnistajien tietämättä kaadettu sekaan myrkyllistä ainetta. Jos alan “käännyttämään” suunnistajia juomaan minun omistamistani vesipulloista, käännyttämiseni on väärin. Seurauksena olisi koko joukon myrkytys ja pahimmassa tapauksessa kuolema. Jos taas yritän saada heidät juomaan vettä toisesta repustani olevista vesipulloista, jossa on puhdasta vettä, toimin oikein. 

Jokaisella meillä on kavereita, jotka me tunnemme hyvin. Itsellänikin on muutama hyvä ystävä, joiden kanssa vietän mieluusti vapaa-aikaani. Jos joku toinen kaverini alkaa levittää ystävästäni väärää tietoa, joka mustamaalaa ystäväni mainetta perusteettomasti, minun tulisi puuttua asiaan. Tehtäväni olisi käännyttää tämä kaveri uskomaan, että ystäväni ei oikeasti ole tällainen. Niinpä käännytys tässä tapauksessa olisi hyvä asia. 

Henkilökohtaisesti puolustan kristinuskoa ja vien sen sanomaa muillekin, koska pidän kristinuskoa totuutena. Jos olisin välinpitämätön muita ihmisiä kohtaan, niin silloin minä vaikenisin. 

Lopuksi, on hyvä muistaa yksi asia. Käännytystyötä tekee jokainen, joka puolustaa mitä tahansa näkemystä julkisessa keskustelussa. Henkilö tekee käännytystyötä silloinkin, kun hän käännyttää ihmisiä vakaumukseen, jonka mukaan käännytystyötä ei saa tehdä. Suosittelen lukemaan lyhyen artikkelin aiheesta täältä

6) Jos Jumala kerran on näkymätön, niin miten Hänestä silloin voidaan tietää yhtään mitään? Eihän meidän aistimme voi saada mahdollisesta näkymättömästä olennosta mitään tietoa? Ja jos emme voi saada Jumalasta mitään tietoa, niin silloinhan Hänestä ei kannata edes puhua?

Vastaus:

Totta, juutalaisten, kristittyjen ja muslimien mukaan Jumala on näkymätön henki, joka ei ole ainetta niin kuin me. Tämä ei kuitenkaan ole sama asia kuin sanoa, että Hänestä ei voi saada minkäänlaista tietoa. Ensinnäkin lause ”Jumalasta ei voi tietää yhtään mitään” ei voi pitää paikkansa, koska se on sisäisesti ristiriitainen. Jos Jumalasta ei voi tietää yhtään mitään, miten sitten voit tietää sen, että Jumalasta ei voi tietää mitään? Jos tiedät, että Jumalasta ei voi tietää mitään niin silloin sinä tiedät Jumalasta ainakin jotain. Siksi lause ”Jumalasta ei voi tietää mitään” ei voi olla totta.

Toiseksi meillä on arkielämässä paljon eri asioita, joiden kohdalla olemme samassa tilanteessa. Otan muutaman esimerkin. Me emme voi havaita viidellä aistillamme itse painovoimaa. Me voimme havainnoida ainoastaan sen seurauksia. Me emme siis kykene näkemään painovoimaa, mutta me voimme nähdä miten kirja putoaa lattialle kun päästämme sen käsistämme. Näiden havaintojen pohjalta ollaan kehitetty itse asiassa koko teoria painovoimasta. Me emme myöskään voi nähdä meidän mieltämme, mutta me havaitsemme sen vaikutukset. Kukaan ei voi avata jonkun päätä, kurkata aivoihin ja nähdä mieltä. Harva ihminen kuitenkin kieltää sen (itse en tunne ainoatakaan), että ihmisellä on ajatteleva mieli. Kukaan ei myöskään ole koskaan nähnyt elektroneja, mutta tiedemiehet uskovat vahvasti niiden olemassaoloon.

Teoreettinen fyysikko John Polkinghorne on kirjoittanut:

Kukaan ei ole koskaan nähnyt geeniä (vaikka on olemassa röntgenkuvia, jotka – sopivasti tulkittuna – johtivat Crickin ja Watsonin päättelemään DNA:n spiraalinmuotoisen rakenteen) tai elektronia (vaikka kuplakammioissa on reittejä, jotka – sopivasti tulkittuna – viittaavat siihen, että on olemassa hiukkanen, jonka negatiivinen sähkövaraus on noin 4.8 x 10-10 esu ja massa noin 10-27 g. Kukaan ei ole koskaa nähnyt Jumalaa, vaikka kristinuskoon sisältyy se hämmästyttävä väittämä, että “ainoa Poika, joka on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet (Joh. 1:18). (Sit. Alister McGrath “Tieteen ja uskonnon dialogi”, 2015, 129.)

Jos otan vielä yhden esimerkin niin tämän kirjoituksen lukija ei ollut läsnä silloin kun tämä vastaus kirjoitetiin. Lukija ei kuitenkaan ole koskaan nähnyt, että tuuli, myrsky tai joku muu luonnonvoima kirjoittaa tietokoneen näppäimistöllä tekstiä, joka muodostaa selvän vastauksen jonkun henkilön kysymykseen. Lukija joutuu olettamaan (ja oletus on 99,9 % varmasti oikea), että tämän tekstin taustalla on joku, jolla on ajatteleva mieli tai älykkyys. Meillä on riittävästi induktiivista kokemusta siitä tosiasiasta, että vain älykäs mieli kykenee tämäntapaiseen kirjoittamiseen. (Ja vaikka joku tietokone voisi teettää itsestään tällaisen vastauksen, sen takana olisi kuitenkin joukko älykkäitä suunnittelijoita, jotka rakensivat tietokoneen).

Niinpä kysymys kuuluu: onko meillä riittävästi havaintoja, jotka puhuvat sen puolesta, että maailmankaikkeuden tuolla puolen täytyy olla älykäs olento? Apologetiikka-osiossa olemme pyrkineet osoittamaan, että meillä on riittävästi todisteita sen väitteen puolesta, että kaiken takana täytyy olla superälykäs suunnittelija. Koska universumilla on todistettavasti alku, se vaatii selityksen. Koska universumi on hienoviritetty äärettömän tarkasti elämän mahdollistamiseksi, paras selitys on, että sen takana on älykäs suunnittelija. Muitakin asioita voidaan esittää, mutta ne ovat kaikki tarkemmin luettavissa näiltä samoilta sivuilta.

Ei siis pidä paikkansa, että me emme voi tietää Jumalasta mitään siksi, että hän ei ole materiaa. Itse asiassa kaikki todisteet viittaavat vahvasti siihen, että Hän on olemassa.

7. Simpanssin ja ihmisen DNA:ssa on vain 1 % ero. Eikö tämä todista sen, että ihminen on kehittynyt apinasta?

Vastaus:

Suurinosa tapaamistani ihmisistä määrittelee ihmisen kehittymisen väärällä tavalla. Evoluutioteorian mukaan ihminen ei ole kehittynyt apinasta, vaan ihmisellä ja apinalla on sama kantamuoto.

1 % ero DNA:ssa kuulostaa pieneltä, mutta pintapuolisen DNA:n tarkastelun jälkeen ero osoittautuu valtavaksi. DNA:ssa on nimittäin 3 miljardia koodikirjainta. Niinpä 1 % ero tarkoittaa 30 miljoonan koodikirjaimen eroa. Sattumanvaraisten mutaatioiden (mutaatio on virhe, joka sattuu DNA:n kopioimisessa) täytyisi rakentaa 10-osaisen tietosanakirjan verran tekstiä päästäkseen simpanssin geeniperimästä ihmisen geeniperimän tasolle. Henkilökohtaisesti en jaksa uskoa tähän.

Tämän lisäksi simpanssin ja ihmisen eroavaisuuksia on suuri määrä fysiologiassa, tautikirjossa, aivojen kehityksessä, lisääntymisessä, lihaksissa ja luissa jne. Merkittävät erot ovat myös seuraavissa asioissa. Ihmisellä on pystykävely. Tähän tarvitaan mm. erikoisrakenteinen jalkaterä, jykevä isovarvas, erikoisrakenteinen polvi, muutoksia selkä- ja niskarangassa ja erilainen tasapainoelin. Kaikki nämä täytyisi lisäksi kehittyä samanaikaisesti. Ihmisellä on myös taitavat kädet, joissa on sekä voimaote että tarkkuusote (sisältäen 58 liikeakselia), puhetaito (käytössä noi 100 lihasta), viestintä kasvojen ilmeillä (joilla voi tuottaa satoja tuhansia eri ilmeitä), pitkä lapsuus ja monimutkaiset aivot (yhden ihmisen aivoissa on enemmän yhteyksiä, kuin koko maailman tietokoneissa ja tietoverkoissa yhteensä). Mainittakoon, että japanilais-saksalainen työryhmä testasi maailman neljänneksi nopeimmalla tietokoneella, miten kauan sillä kestäisi käsitellä samaa informaatiota, kuin mitä aivot joutuvat tekemään. Tietokoneelta vei 40 minuutia saman informaation käsittelyyn, jota aivot työstivät yhden sekunnin.

Täytyisi tapahtua miljoonia samansuuntaisia mutaatioita kaiken edellämainitun mahdollistamiseksi. Se mitä tiedämme tieteellisten kokeiden perusteella mutaatioista, tämä ei ole mahdollista. Siksi se, joka uskoo ihmisen kehittyneen apinan kanssa samasta kantamuodosta, joutuu nimenomaan uskomaan.

Science lehdessä (29.6.2007) julkaistiin tieteellinen artikkeli koskien tätä 1 % myyttiä. Ihmiseltä löytyy jopa 10-20 % verran ns. orpogeenejä, joita ei ole simpanssilla. Muitakin huomiota artikkelissa esitetään, mutta lopputulos on se, että 1 % erosta ei voida enää puhua.

Todettakoon lopuksi, että evoluutioteorian kannattajat (mm. Richard Dawkins) perustelevat kaikkien eliöiden yhteistä kantaisää juuri sillä, että kaikilla eliöillä on samanlainen DNA, eli geneettinen koodi. Päätelmä on mahdollinen. Filosofisessa mielessä tämä voidaan tulkita kuitenkin myös siten, että kaikkien taustalla on sama suunnittelija. Ehkä meillä kaikilla on yhteinen geneettinen koodi, koska meidän Luojamme on vastuussa kaikkien suunnittelusta. Minne todisteet vievät? 

8) Historia osoittaa kiistattomasti, että uskonnot ovat suurimpia sotien aiheuttajia Siksi ne ovat vaarallisia ja niistä tulisi päästä eroon. Christopher Hitchensin sanoin: ”uskonto myrkyttää kaiken”.

Vastaus:

Väitteessä on kaksi suurta ongelmaa. Ensinnäkin se niputtaa kaikki uskonnot samaan nippuun ikään kuin ne eivät eroaisi toisistaan mitenkään. Toiseksi väite on yksinkertaisesti väärä.

1) Kaikkien uskontojen niputtaminen samaan läjään on melko naiivia. Se, että kristityt ovat tehneet miekkalähetyksiä, ei saisi leimata pahoiksi kaikkia hindulaisia. Se, että ääri-islamilaiset tuhoavat lentokoneilla pilvenpiirtäjän, ei tarkoita sitä, että kaikkia buddhalaiset ovat pahoja. On siis lapsellinen johtopäätös, jos tuomitsemme esimerkiksi kristinuskon automaattisesti pahaksi siksi, että ”uskonnon nimissä on tehty paljon vääryyttä”. John Lennox tiivistää tämän melko napakasti kirjassaan ”Tähtäimessä Jumala”:

Uusateistien kyvyttömyys tehdä eroa uskontojen välillä on perin hullunkurista, sillä he odottavat selvästi, että kaikki muut osaavat tehdä eron ateistien välillä.

Niinpä se, että Joseph Stalin (ks. alla) tappoi yli 40 miljoonaa ihmistä, ei tarkoita sitä, että Richard Dawkins pitäisi laittaa sähkötuoliin. Näin ollen se, että jonkun uskonnon edustaja on tehnyt pahoja asioita, ei tarkoita sitä, että kaikki uskonnot pitäisi lopettaa.

2) Charles Phillipsin ja Alan Axelrodin ”Encyclopedia of Wars” –kirjasarjan mukaan vain vajaa 7% maailman kaikista sodista on ollut luonteeltaan uskonnollisia. Jos tästä luvusta vähennetään Islam-lähtöiset sodat, lopputulos on, että kaikki maailman uskonnot ovat syypäitä noin 3%:iin maailmassa käytyihin sotiin. Eräs artikkeli tiivistää kirjasarjan johtopäätökset diagrammiksii. Sama artikkeli osoittaa, että sen sijaan ei-uskonnollisten diktaattoreiden tiliin, joiden ajatuksia hallitsi ateistinen filosofia, menee seuraavat luvut:

  • Joseph Stalin – 42,672,000
  • Mao Zedong – 37,828,000
  • Adolf Hitler – 20,946,000
  • Tšiang Kai-šek – 10,214,000
  • Vladimir Lenin – 4,017,000
  • Hideki Tōjō – 3,990,000
  • Pol Pot – 2,397,000

Tutkimusten mukaan väite, että uskonnot ovat suurimpia sotien aiheuttajia ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Jokaisen 1900-luvun historiaa lukevan henkilön tulisi päästä samaan lopputulemaan.

9. Monien agnostikkojen perusväite on, että ainoa varma asia Jumalasta puhuttaessa on se, että Jumalasta ei voida tietää mitään varmaa. Mitä tällaiseen tulisi vastata?

Vastaus:

Näin sanoessaan henkilö väittää tietävänsä, että Jumalasta ei voi tietää mitään varmaa. Mutta tämähän on varmaa tietoa Jumalasta. Jos henkilöllä kerran on varmaa tietoa Jumalasta, niin miten hän voi sanoa, että Jumalasta ei voi saada varmaa tietoa? Väite on sisäisesti ristiriitainen ja kumoaa itse itsensä. Siksi se ei pidä paikkaansa. 

10. Valittiinko 4 evankeliumia Uuteen testamenttiin 80 muun evankeliumin joukosta 300-luvulla kirkolliskokouksessa?

Vastaus:

Ei. Tällaisella väitteellä ei ole minkäänlaista historiallista pohjaa (vaikka se esitetään Da Vinci-koodissa professori Teabingin toimesta, luvussa 55). Neljä evankeliumia ovat varhaisimmat ja parhaimmat kokoelmat Jeesuksen elämästä ja ne vakiintuivat seurakuntien keskuudessa todella varhain “neljäksi todistukseksi” Jeesuksesta. Justinos Marttyyri teki synoptisista evankeliumeista (Matteus, Markus, Luukas) harmonisen kokonaisuuden 150-luvulla. Syyriassa neljästä evankeliumista tehtiin harmoninen kokonaisuus jo vuoden 180 jKr. paikkeilla (ks. kysymys 13) ja Eirenaios vertasi samoihin aikoihin evankeliumeja neljään ilmansuuntaan. Neljälle evankeliumille ei siis todellisuudessa ollut vakavasti otettavia kilpailijoita. Tällainen väite on muutenkin tuulesta temmattu, koska apogryfisiä evankeliumeja on tutkijoiden mukaan ollut “vain” 20-40. Nämä kaikki syntyivät sukupolvia myöhemmin kuin UT:n neljä evankeliumia. 

Historiantutkijat eivät tunne ainoatakaan lähdettä, jonka mukaan Konstantinos olisi itse vaikuttanut kaanonin syntymiseen. 

11. Mkä on Tuomaan evankeliumi ja koska se on kirjoitettu? Sisältääkö se luotettavaa tietoa Jeesuksesta?

Vastaus:

Juudas Tuomaan evankeliumi koostuu 114 “jakeesta”, jotka sisältävät pelkästään Jeesuksen sanoja. Teos on täynnä gnostilaista filosofiaa ja se on syntynyt Syyriassa aikaisintaan vuonna 180 jKr. Uudet tutkimukset ovat nimittäin osoittaneet (mm. Nicholas Perrin), että teos on laadittu pitkälti syyrialaisen Diatessaron-nimisen teoksen pohjalta. Diatessaron-teoksen laati Syyriassa Justinos Marttyyrin (100-165 jKr.) oppilas Tatianos (n. 120-185 jKr.) syyriankielisenä vuosien 172-185 jKr. välillä. Teoksen nimi tarkoittaa kirjaimellisesti “neljän kautta” eli se oli teos, jossa 4 evankeliumia laadittiin harmoniseksi kokonaisuudeksi. Tuomaan evankeliumi ei anna mitään uutta ja luotettavaa tietoa koskien Jeesusta. 

(Craig Evans perustelee tämän näkemyksen vedenpitävästi teoksessa “Jeesus-huijas paljastuu” (2015), luku 3. Hyödyllinen katsaus Tuomaan evankeliumiin ja gnostilaisuuteen Timo Eskolan kirjassa “DaVinci-koodi ja kätketty viisaus” [2005], luku 5)

12. Kuka suunnitteli Suunnittelijan?

Vastaus täällä.

13. Voiko Jumala luoda niin suuren kiven, jota Hän ei jaksa nostaa? Jos vastaus on myönteinen, on olemassa jotain mitä Jumala ei voi saada aikaan. Jos vastaus taas on kielteinen, tilanne on sama: on jotain mitä Jumala ei pysty saamaan aikaan. Jumala ei siis voi olla Kaikkivaltias.

Vastaus:

Jos kyseessä on kivi, jota Kaikkivaltias ei voi nostaa, silloin kyseessä on kivi, jonka välttämättömänä ominaisuutena on se, että edes kaikkivaltias ei kykene nostamaan sitä. Mutta jos Kaikkivaltias kykenisi nostamaan tämän kiven, se ei enää olisi kivi, jota Kaikkivaltias ei voi nostaa. On siis yhtä mahdotonta yrittää nostaa tätä kiveä kuin olla poikamies ja naimisissa samaan aikaan. Jumala ei siis kykene tekemään loogisesti mahdottomia asioita (tämä on filosofien valtavirtanäkemys). Jumala ei siis voi tehdä pyöreää kuutiota tai 6-kulmaista neliötä. Kaikkivaltias siis tarkoittaa sitä, että Jumala voi saada aikaan kaikki loogisesti mahdolliset asiantilat. 

14. Mitä Raamattu kertoo enkeleistä?

Vastaus:


Enkelit ovat Jumalan luomia rajallisia henkiä (Kol. 1:16; Hepr. 1:14). He voivat olla vain yhdessä paikassa kerrallaan (Dan. 10:12-14; Luuk. 1:26). Heidän kutsumanimensä ἄγγελος (angelos) tarkoittaa kirjaimellisesti sanansaattajaa. Enkeleiden voimat ylittävät ihmisten voimat (Matt. 28:2; 2. Piet. 2:11). Enkelit ovat siten korkemmalla tasolla kuin ihmiset (Hepr. 2:7), mutta asia tulee muuttumaan, koska uskovat ”tulevat tuomitsemaan enkeleitä” (1. Kor. 6:3). Ihmiset on kuitenkin luotu Jumalan kuvaksi, kun taas enkelit eivät ole. Tässä suhteessa ihmiset ovat erityisessä asemassa Jumalaan nähden. Enkelit ovat kuitenkin persoonallisia olentoja.

Enkeleillä ei ole lihaa eikä luita, joten heitä ei voi nähdä, ellei Jumala ”anna sen tapahtua” (4. Moos. 22:31; 2. Kun. 6:17; Luuk. 24:39). He eivät mene naimisiin eivätkä lisäänny (Matt. 22:30), eivätkä he voi kuolla (Luuk. 20:36). Enkeleillä on jonkin tason hierarkia (Ef. 3:10; 1. Tess. 4:16; Juuda 9). Osa heistä on kerubeja (1. Moos. 3:22-24; Hes. 10:1-22; Ilm. 4-5) ja osa serafeja (Jes. 6:1-3). Niiden tehtävä on ylistää ja palvoa Jumalaa. Raamattu mainitsee heistä nimeltä vain Gabrielin (Dan. 8:16; 9:21; Luuk. 1) ja Mikaelin (Dan. 10:13, 21; Ilm. 12:7-8). Joskus heitä kutsutaan ”Jumalan pojiksi” (Job 1:6; 2:1).

Enkelit ovat monesti muokanneet luonnonkulkua maailmassa ja puuttuneet asioiden kulkuun (1. Moos. 19:1-13; 2. Sam. 24:15-16; 2. Kun. 19:35; Ap.t. 12:23). Enkeli pelasti Danielin leijonien luolassa (Dan. 6) ja vapautti Pietarin vankilasta (Ap. t. 12:7-11). He ovat monesti tuoneet sanoman Jumalalta (Luuk. 1; Ap.t. 8:26; 10:3-8; 27:23-24). He iloitsevat jokaisesta ihmisestä, joka ottaa vastaan evankeliumin (Luuk. 15:10).

Jokaisella ihmisellä näyttäisi olevan oma suojelusenkeli (Ps. 91:11-12; Matt. 18:10; Hepr. 1:14). Osa heistä valvoo maailmanvaltioiden kulkua (Dan. 10-12). Raamattu ei kerro enkeleiden lukumäärää, mutta useassa jakeessa puhutaan tuhansista ja tuhansista (5. Moos. 33:2; Ps. 68:17; Hepr. 12:22; Ilm. 5:11). Jos jokaisella ihmisellä on oma suojelusenkeli, silloin heidän lukumääränsä ylittää ihmisten lukumäärän. Meidän ei tule kuitenkaan rukoilla, eikä palvoa enkeleitä (Kol. 2:18; 1. Tim. 2:5; Ilm. 19:10).

Kaikki enkelit eivät ole kuitenkaan hyviä. Vaikka Raamattu ei kerro asiasta juuri mitään, on ilmeistä, että osa enkeleistä on langennut, ja he ovat pahoja (2. Piet. 2:4; Juuda 6). Näitä enkeleitä kutsutaan monesti demoneiksi. Myös heillä on jonkinasteinen hierarkia (Matt. 17:21). Saatana (langennut enkeliruhtinas) on heidän herransa ja he tottelevat häntä (Matt. 12:22-24; Joh. 12:31). He sotivat Jumalaa vastaan (Ilm. 16:12-16). He aiheuttavat ongelmia (tiettyyn rajaan saakka) myös ihmisille (2. Kor. 4:4; Ef. 6:11-12; 1. Tess. 2:18; 1. Tim. 4:1). Ihmiset voivat joutua demonien valtaan jopa niin, että hänessä voi olla useita demoneja (Luuk. 8:30). Tämän seurauksena heissä saattaa joskus ilmetä fyysisiä oireita (Matt. 9:32-34). Helvetti on valmistettu pääasiassa Saatanaa ja hänen enkeleitään varten (Matt. 25:41). Yksikään heistä ei voi pelastua (2. Piet. 2:4; Juuda 6).

Mainittakoon, että kristityt eivät ole ainoita, jotka uskovat enkeleiden olemassaoloon. Myös juutalaiset ja muslimit pitävät enkeleitä todellisina. Itse asiassa myös filosofit Aristoteles (384-322 eKr.) ja Plotinos (205-270 jKr.) uskoivat tällaisten henkien olemassaoloon. Henkilökohtaisesti tunnen muutamia ihmisiä, jotka ovat nähneet enkeleitä. Joissain tapauksissa enkelit ovat pelastaneet heidän henkensä.

15. Onko baptisteilla oma Raamatunkäännös?

Vastaus:

Baptisteilla ei ole olemassa “omaa Raamattu”. Kaikki kristilliset seurakunnat Suomessa käyttävät samoja Raamattuja. Paljon käytettyjä suomenkielisiä käännöksiä ovat mm. seuraavat:

  • 1933/1938-käännös (Vt saatiin käännettyä 1933, Ut vuoteen 1938 mennessä)
  • 1992-käännös (ev.lut.kirkon virallinen käännös)
  • Raamattu Kansalle-käännös.

Eri yksilöt käyttävät eri käännöksiä ja seurakuntiemme raamattupiireissä voi olla pöydällä kaikki kolme käännöstä.

Lähetä oma kysymyksesi: kysyjurvanbaptistiseurakunta[at]gmail.com