USKOMME

Vuonna 1879 perustettu Jurvan Baptistiseurakunta on elinvoimainen kristillinen seurakunta. Haluamme levittää evankeliumin sanomaa ympärillämme elävien ihmisten keskuuteen sekä tukea toisiamme elämän eri vaiheissa.

Uskomme Raamatun olevan Jumalan sana nykyajan ihmisille ja haluamme noudattaa elämässämme Raamatun ohjeita. Haluamme perustaa seurakunnassamme opetuksen sekä toimintaperiaatteet Raamattuun. Uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on yksi, mutta jolla on kolme saman arvoista persoonaa. Uskomme siis Isään Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Uskomme siihen, että Jumalalla on ihmistä kohtaan hyvä tahto ja että Hän suunnitteli Poikansa syntymän, elämän ja kärsimyksen ihmiskunnan pelastukseksi. Kun ihminen lankesi syntiin paratiisissa, Jumala antoi lupauksen pelastuksesta, jonka Hän toteutti Jeesuksessa. Uskomme, että Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan ja Hän toimii nykyaikana jatkuvasti ihmisten parhaaksi.

Tahdomme oppia elämään sitä elämää, jota Jeesus opetti opetuslapsilleen. Haluamme siis toimia siten, kuten Jeesuskin toimi ja opetti, koska se on ihmisille paras vaihtoehto elää. Uskomme, että kun elämme Jeesuksen ohjeiden mukaan, kohtelemme hyvin itseämme, toisiamme ja Jumalaa. Ymmärrämme, että olemme syntisiä, emmekä voi koskaan ansaita Jumalan rakkautta. Teot eivät siis ole sitä varten, että me ansaitsisimme paikkamme taivaassa. Ne ovat mielestämme keino elää parempaa elämää maan päällä ja samalla osoitus kuuliaisuudesta Jumalalle, isällemme.

Kastamme upotuskasteella jäseniksemme uskonsa tunnustaneita. Uskomme siis, että ihmisen tulee ensin kohdata Jumala, tunnustautua Jeesuksen opetuslapseksi ja tulla vasta sen jälkeen kastetuksi.